Skip to main content

Village of Potsdam

Civic Center Board Room Park St., Potsdam
Fax Number: (315) 265-3149

Mayor
Reinhold J. Tischler.........................................315-265-7480
PO Box 5168, Potsdam NY 13676

Clerk/Treasurer
Lori S Queor....................................................315-265-7480
PO Box 5168, Potsdam NY 13676

Administrator
Gregory Thompson..........................................315-265-7480
PO Box 5168, Potsdam NY 13676

Trustees
Cindy Goliber (R).............................................315-265-7480
PO Box 5168, Potsdam NY 13676
Margaret McKenna (D)....................................315-265-7480
PO Box 5168, Potsdam NY 13676
Abby Lee (D)....................................................315-265-7480
PO Box 5168, Potsdam NY 13676
Stephen Warr...................................................315-265-7480
PO Box 5168, Potsdam NY 13676

Superintendent 
James Corbett..................................................315-265-4620
PO Box 5168, Potsdam NY 13676

Museum Curator
Miriam (Mimi) VanDeusen................................315-265-6910
PO Box 5168, Potsdam NY 13676

Attorney
Andrew Silver…...............................................315-265-2264
4 Elm Street, Potsdam NY 13676

Code Enforcement Officer
Lisa Newby.......................................................315-265-7678
PO Box 5168, Potsdam NY 13676

Chief of Police
Mark Murray.....................................................315-265-2121
PO Box 5168, Potsdam NY 13676

Community Development Director
Fred Hanss......................................................315-265-1670
PO Box 5168, Potsdam NY 13676